Bestrijden van de Japanse duizendknoop, Fallopia japonica

In het gebied van de duurzaamheidsvallei komt op een aantal plaatsen Japanse duizendknoop voor, een invasie soort die de inheemse flora bedreigt. Zo ook aan de Hoevenseweg, op het grondgebied van de het Brabantse Landschap. In het bestuur van de stichting zitten meerdere mensen die weten hoe moet worden voorkomen dat deze plant verder oprukt en hoe die moet worden bestreden. In overleg met het Brabantse Landschap hebben we op 3 nov. een ca. 200 m2  duizendknoop  volledig gerooid,  afgevoerd, opgeslagen en ingepakt met een stuk folie zodat deze exoot geen kans krijgt zich elders te verspreiden. Doordat er  geen licht meer bijkomt sterven de planten volledig af. We zijn benieuwd of er volgend groeiseizoen  nog groeischeuten op plek waar ze zijn gerooid opkomen. Bij het opruimen kwamen we ook nog andere attributen tegen die niet in de natuur thuishoren…..

 

 

 

 

 

 

Nieuws