Meest actueel:
Het prachtige boek
“De Voorste Stroom”
Bestel het hier met een klik op de foto.

 
 
 
 
 
 
 
 

Aandachtsgebieden Duurzaamheidsvallei

Ecologie – Economie – Natuur- & Landschapsontwikkeling – Cultureel erfgoed – Recreatie & toerisme – Educatie & voorlichting

Professionals

Agrariërs & overheidsinstanties

Laatste ontwikkelingen

Recreanten

Voor bewoners en recreanten wandelroutes en ruiterpaden aangeven en welke worden gerealiseerd.

Bekijk alle routes

Onderwijs

Voor elk onderwijsniveau is een programma beschikbaar. Scholen kunnen zich aanmelden voor de duurzame educatie.

Certificering als leerlingenwerkplaats: DV biedt een platform voor stagiaires en afstuderenden.

MEER WETEN? VRAAG HET ONS

De toekomst zoals Duurzaamheidsvallei die ziet voor het gebied tussen Oisterwijk en Tilburg.

De projecten

Duurzaamheidsvallei heeft haar visie vertaald in een meerjarenplan.
>> Bekijk het jaarplan 2019 <<

Bekijk onze projecten

Onze visie

De toekomst zoals Duurzaamheidsvallei die ziet voor het gebied tussen Oisterwijk en Tilburg.

Duurzaamheid, ecologie, natuurontwikkeling, ontwikkeling van streekproducten, landgoederen, kennisoverdracht naar scholen, recreatie en toerisme zijn componenten die onlosmakelijk verbonden zijn aan het gebied van de Voorste stroom. Deze componenten dienen zorgvuldige met elkaar verbonden te worden.

De stichting ontwikkelt een duurzaamheidsvallei. Duurzaamheid is in dit kader in eerste instantie gebaseerd op landschappelijke waarden. Daarnaast, en niet op de laatste plaats, leidt de ambitie tot het realiseren van duurzame energievoorzieningen.

De duurzaamheidsvallei kenmerkt zich door een netwerk van wandel- en ruiterpaden waarbij de bezoeker geïnformeerd wordt over de kwaliteit van het gebied.

Bekijk ons jaarplan / missie

Met dank aan

Mede dankzij de hulp van onderstaande instellingen kan Duurzaamheidsvallei haar kennis delen en ondersteunen waar nodig.

Bestuur Duurzaamheidsvallei

Het Stichtingsbestuur van Duurzaamheidsvallei bestaat uit de volgende personen:

Henk Hoppenbrouwers
Henk HoppenbrouwersVoorzitter
Focus op duurzaamheid, verbinding en opvolging binnen het bestuur. Woont in Berkel-Enschot. Henk is opgeleid in de groene sector, m.n. in (veterane) bomen. Heeft 38 jaar gewerkt als bedrijfsleider bij Van Helvoirt Groenprojecten. Bestuurlijke ervaring opgedaan bij sportverenigingen, Arboretum, jurylid Entente Florale en excursieleider voor NatuurMonumenten.
Carel Brands
Carel BrandsSecretaris
In tegenstelling tot de andere bestuursleden is Carel minder goed met de hand aan de schop. Zijn kwaliteiten liggen meer in de pen en het toetsenbord. Carel woont in Oisterwijk. Daarnaast voldoende tijd voor verschillende stichtingen. Hij heeft in het bedrijfsleven gewerkt. Zijn achtergrond is facility management. De kennis en ervaring heeft hij meegenomen naar overheidsfuncties.
Dré van Hal
Dré van HalPenningmeester
Dré van Hal woont sinds 1973 in Heukelom. Trad in 1972 in dienst bij ABAB accountants. Inmiddels gepensioneerd. Na zijn actieve loopbaan besteed Dré zijn tijd onder meer aan culturele en sociale bezigheden en zijn hobby tuinieren. Zijn vaardigheden met de centen èn de schop maken hen een belangrijk lid van het bestuur van de Duurzaamheidsvallei.
Joost Schretlen
Joost SchretlenBestuurslid energie
Joost mag het weten………. Als het om energie gaat!
Joost woont in Berkel-Enschot. Steekt al zijn energie in energie. Als partner in SEGON is hij de deskundige op het gebied van de energie en de energietransitie. Hij is een netwerker op nationaal en internationaal gebied. Is actief in Het Groene Woud.
Henk de Kort
Henk de KortBestuurslid agrarische bedrijven
Henk is zelfstandig ondernemer in Heukelom en als zodanig onlosmakelijk verbonden met het gebied van de Duurzaamheidsvallei. Henk is ons geografische geheugen. Kent vrijwel elk perceel en de (historische) eigenaren. Henk is intensief betrokken bij de kavelruil en de landinrichting. Als netwerker heeft hij goede ingangen bij gemeente, Het Brabants Landschap, provincie etc.
Ralph Akkermans
Ralph AkkermansBestuurslid landinrichting
Door zijn brede interesse legt hij graag relaties tussen verschillende vakgebieden en thema’s. Hij is meer de generalist dan de specialist. Het doel staat bij hem voorop. Het best is hij in het oplossen van concrete zaken, door te zoeken naar vernieuwende ideeën. Uiteindelijk bereik je het mooiste resultaat wanneer bij alle betrokkenen een tevreden lach ontstaat. In veel gevallen is hij een “procesverbeteraar”.
Tim Bijl
Tim BijlBestuurslid landinrichting
Natuurbeheer laten bijdragen aan duurzame gebiedsontwikkeling, natuur dichter bij de mensen brengen. Specialties: plattelandsontwikkeling, biomassa, particulier natuurbeheer, natuur subsidies, realisatie EHS, agrarisch natuurbeheer, gebiedsparticipatie, SNL, SKNL, GLB, GOB.

Agenda’s en verslagen van bestuursvergaderingen

Verslagen

Wilt u informatie over agendapunten dan kunt u het verslag opvragen bij het secretariaat.

secretaris@duurzaamheidsvallei.nl

 

Het bestuur wordt ondersteund door een tweede secretaris: Michiel Werner.
Daarnaast laat het bestuur zich adviseren door een klankbordgroep.

Door COVID-19 zijn we beperkt in de mogelijkheden, maar indien u in wilt spreken bent u welkom op onze vergaderingen Kijk hiervoor op het vergaderrooster 2021, U kunt zich aan melden bij de secretaris: secretaris@duurzaamheidsvallei.nl.

vergaderrooster 2021

Alle bestuursleden, adviseurs en overige teamleden werken onbezoldigd voor de stichting.
De stichting is bij de Belastingdienst geregistreerd onder nummer 853733455 de dato 19 februari 2014.
Stichting Duurzaamheidsvallei heeft de ANBI status. Met betrekking tot fiscale aftrekmogelijkheden adviseren wij u graag.

Weten wat Duurzaamheidsvallei voor u kan betekenen?

Duurzaamheidsvallei deelt haar expertise op het gebied van natuurontwikkeling, energietransitie en recreatie graag met u. Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken.

STUUR EEN BERICHT