De Duurzaamheidsvallei in het prachtige boek “De Voorste Stroom”.

Bestel met een klik op de foto of hier.

Boek De Voorste Stroom


Oproep voor deelname aan bijeenkomst ‘Natuur & Gezondheid’

De Stichting Duurzaamheidsvallei is actief in het beekdal van de Voorste Stroom tussen Tilburg en Oisterwijk.

Op donderdagmiddag 16 november organiseren we een bijeenkomst met partijen in de (gezondheids)zorg, gemeenten en natuurbeheer over het thema Natuur & Gezondheid. Doel is het inventariseren van faciliteiten die wij in ons gebied kunnen bieden om gezondheid van mensen te vergroten. Zelf denken wij bijvoorbeeld aan de aanleg van een trimbaan, speelbos en plukbos. Maar wij willen vooral graag aansluiten op behoeften vanuit partijen in de (gezondheids)zorg. Vandaar dat we met jullie in overleg willen.

Tijdens de bijeenkomst willen we ons laten inspireren door Jolanda Maas, verbonden aan de VU in Amsterdam. Zij heeft in de afgelopen jaren via wetenschappelijk onderzoek de relatie tussen ‘Natuur en Gezondheid’ aangetoond. De uitkomsten van haar onderzoek zijn vaak verassend. Mensen die leven in de natuur of daar vaak komen zijn minder vaak ziek, genezen sneller en zijn optimistischer.

Na haar presentatie is onze insteek om samen via een brainstorm-sessie ideeën te inventariseren die wij in het gebied van de Duurzaamheidsvallei kunnen concretiseren. Als stichting, zijn we bereid faciliteiten aan te brengen in ons gebied. Het organiseren van activiteiten en begeleiden van deelnemers willen we vooral bij jullie als ‘professionals’ laten liggen.

De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 16 november 2023 vanaf 15.00 – 17.30 uur

We hopen dat vooral vertegenwoordigers van lokale zorgorganisaties willen deelnemen: aub aanmelden vóór 10 oktober via info@duurzaamheidsvallei.nl

Voor eventuele vragen: bel Ruud Niessen, voorzitter van de Duurzaamheidsvallei: 06-21261056

Aandachtsgebieden Duurzaamheidsvallei

Ecologie – Economie – Natuur- & Landschapsontwikkeling – Cultureel erfgoed – Recreatie & toerisme – Educatie & voorlichting

Professionals

Agrariërs & overheidsinstanties

Laatste ontwikkelingen

Recreanten

Voor bewoners en recreanten wandelroutes en ruiterpaden aangeven en welke worden gerealiseerd.

Bekijk alle routes

Onderwijs

Voor elk onderwijsniveau is een programma beschikbaar. Scholen kunnen zich aanmelden voor de duurzame educatie.

Certificering als leerlingenwerkplaats: DV biedt een platform voor stagiaires en afstuderenden.

MEER WETEN? VRAAG HET ONS

De toekomst zoals Duurzaamheidsvallei die ziet voor het gebied tussen Oisterwijk en Tilburg.

De projecten

Duurzaamheid heeftvallei haar visie vertaald in een meerjarenplan.
>> Bekijk het jaarplan 2023 <<

Bekijk onze projecten

Onze visie

De toekomst zoals Duurzaamheidsvallei die ziet voor het gebied tussen Oisterwijk en Tilburg.

Duurzaamheid, ecologie, natuurontwikkeling, ontwikkeling van streekproducten, landgoederen, kennisoverdracht naar scholen, recreatie en toerisme zijn componenten die onlosmakelijk verbonden zijn aan het gebied van de Voorste stroom. Deze componenten dienen zorgvuldige met elkaar verbonden te worden.

De stichting ontwikkelt een duurzaamheidsvallei. Duurzaamheid is in dit kader in eerste instantie gebaseerd op landschappelijke waarden. Daarnaast, en niet op de laatste plaats, leidt de ambitie tot het realiseren van duurzame energievoorzieningen.

De duurzaamheidsvallei kenmerkt zich door een netwerk van wandel- en ruiterpaden waarbij de bezoeker geïnformeerd wordt over de kwaliteit van het gebied.

Bekijk ons jaarplan
Bekijk ons meerjarenplan

Met dank aan

Mede dankzij de hulp van onderstaande instellingen kan Duurzaamheidsvallei haar kennis delen en ondersteunen waar nodig.

Onze partners

logo Van Gogh Nationaal Park
Logo Het Groene Woud

Organisaties waarmee we samenwerken

Bestuur en vrijwilligers Duurzaamheidsvallei

Het Stichtingsbestuur en de vrijwilligers van Duurzaamheidsvallei bestaat uit de volgende personen:

Ruud Niessen
Ruud NiessenVoorzitter
Ruud Niessen, geboren (1963) en getogen in Limburg en vanwege zijn studie en werk in Tilburg beland. Sinds 1998 wonend in Berkel-Enschot. Hij is als organisatie-adviseur werkzaam en partner bij EVZ organisatie-advies gevestigd in Oisterwijk.

Zijn kennis van natuur- en landschapsontwikkeling is beperkt. Zijn kracht is meer gelegen in het bijdragen aan het goed functioneren van De Duurzaamheidsvallei in organisatorische en bestuurlijke zin. Daarbij is hij met name trots op het feit dat De Duurzaamheidsvallei erin slaagt plannen te vertalen naar concrete acties met duidelijke resultaten. Hij is een groot voorstander van burgerinitiatief en burgerkracht en hoopt vanuit deze gedachte de samenwerking met bewoners, ondernemers en belanghebbenden in het gebied van de Duurzaamheidsvallei te versterken.

Carel Brands
Carel BrandsSecretaris
In tegenstelling tot de andere bestuursleden is Carel minder goed met de hand aan de schop. Zijn kwaliteiten liggen meer in de pen en het toetsenbord. Carel woont in Oisterwijk. Daarnaast voldoende tijd voor verschillende stichtingen. Hij heeft in het bedrijfsleven gewerkt. Zijn achtergrond is facility management. De kennis en ervaring heeft hij meegenomen naar overheidsfuncties.
Dré van Hal
Dré van HalPenningmeester
Dré van Hal woont sinds 1973 in Heukelom. Trad in 1972 in dienst bij ABAB accountants. Inmiddels gepensioneerd. Na zijn actieve loopbaan besteed Dré zijn tijd onder meer aan culturele en sociale bezigheden en zijn hobby tuinieren. Zijn vaardigheden met de centen èn de schop maken hen een belangrijk lid van het bestuur van de Duurzaamheidsvallei.
Henk de Kort
Henk de KortBestuurslid agrarische bedrijven
Henk is zelfstandig ondernemer in Heukelom en als zodanig onlosmakelijk verbonden met het gebied van de Duurzaamheidsvallei. Henk is ons geografische geheugen. Kent vrijwel elk perceel en de (historische) eigenaren. Henk is intensief betrokken bij de kavelruil en de landinrichting. Als netwerker heeft hij goede ingangen bij gemeente, Het Brabants Landschap, provincie etc.

Henk Hoppenbrouwers
Henk HoppenbrouwersBestuurslid adviezen en uitwerkingen natuurinrichtingen en beheer
De kennis opgedaan als adviseur ten behoeve van de aanleg van landgoederen en openbare ruimten komen goed van pas bij de plannen van natuurontwikkelingen in de Benedictus en andere initiatieven van de Duurzaamheidsvallei. Ook het onderdeel zijn geweest van diverse commissies en besturen hebben veel inzicht opgeleverd die ten nutte van de plannen van de stichting kunnen worden aangewend.
Michiel Werner
Michiel WernerAdviseur
Natuur is voor Michiel de uitgelezen manier om te ontspannen en van te genieten.
Als jeugdige Bosschenaar en wonend aan het natuurgebied de Bossche Broek heeft hij geleerd wat de natuur te bieden heeft.
Momenteel wonend in Oisterwijk en nu met pensioen draagt hij daarom graag zijn steentje bij aan de stichting DV.
Enerzijds is hij toegevoegd ter ondersteuning van het secretariaat. Anderzijds geniet hij van het buitenwerk, namelijk het onderhoud en het beheer van de wandelroutes van de Duurzaamheidsvallei.
Ralph Akkermans
Ralph AkkermansAdviseur landinrichting
Door zijn brede interesse legt hij graag relaties tussen verschillende vakgebieden en thema’s. Hij is meer de generalist dan de specialist. Het doel staat bij hem voorop. Het best is hij in het oplossen van concrete zaken, door te zoeken naar vernieuwende ideeën. Uiteindelijk bereik je het mooiste resultaat wanneer bij alle betrokkenen een tevreden lach ontstaat. In veel gevallen is hij een “procesverbeteraar”.
Tim Bijl
Tim BijlAdviseur landinrichting
Natuurbeheer laten bijdragen aan duurzame gebiedsontwikkeling, natuur dichter bij de mensen brengen. Specialties: plattelandsontwikkeling, biomassa, particulier natuurbeheer, natuur subsidies, realisatie EHS, agrarisch natuurbeheer, gebiedsparticipatie, SNL, SKNL, GLB, GOB.
Reinier Vermin
Reinier VerminAdviseur
Reinier Vermin woont sinds 1999 in Oisterwijk. Hij werkte toen als onderzoeker bij Campina en vanaf 2004 tot 2023 als docent scheikunde resp. op het Beatrix College, het Theresia Lyceum en bij Interteach. Voor de Duurzaamheidsvallei ondersteunt hij het secretariaat. Zijn hobby’s zijn wandelen, fietsen en roeien en doet dit bij voorkeur in de mooie natuur van Oisterwijk en directe omgeving.

Agenda’s en verslagen van bestuursvergaderingen

Het bestuur wordt ondersteund door een tweede secretaris: Michiel Werner.
Daarnaast laat het bestuur zich adviseren door een klankbordgroep.

U bent welkom op onze vergaderingen Kijk hiervoor op het vergaderrooster 2023, U kunt zich aan melden bij de secretaris: secretaris@duurzaamheidsvallei.nl.

vergaderrooster 2023

Alle bestuursleden, adviseurs en overige teamleden werken onbezoldigd voor de stichting.
De stichting is bij de Belastingdienst geregistreerd onder nummer 853733455 de dato 19 februari 2014.
Stichting Duurzaamheidsvallei heeft de ANBI status. Met betrekking tot fiscale aftrekmogelijkheden adviseren wij u graag.

Verslagen

Wilt u informatie over agendapunten dan kunt u het verslag opvragen bij het secretariaat.

Het jaarverslag is tegen vergoeding op te vragen.

secretaris@duurzaamheidsvallei.nl

 

Weten wat Duurzaamheidsvallei voor u kan betekenen?

Duurzaamheidsvallei deelt haar expertise op het gebied van natuurontwikkeling, energietransitie en recreatie graag met u. Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken.

STUUR EEN BERICHT