De Duurzaamheidsvallei in het prachtige boek “De Voorste Stroom”.

Bestel met een klik op de foto of hier.

Boek De Voorste Stroom

5700 Nieuwe bomen in de Duurzaamheidsvallei.

op 13 april gebeurde dan eindelijk wat in de winter al tweemaal moest worden uitgesteld; het plaatsen van 5700 boompjes in de Duurzaamheidsvallei. De langdurige en hevige regen maakte de grond dusdanig doorweekt en onbegaanbaar dat planten onmogelijk was.

Maar, vandaag lukte het wel!! Vijftien vrijwilligers traden in de vroege ochtend aan om verder te gaan met de uitgestippelde plannen voor het gebied dat de naam ‘Benedictus’ draagt.

Stichting Duurzaamheidsvallei kreeg voor zowel het fysieke planten van bomen als de benodigde financiën voor de aanschaf ervan een enorme zet in de rug van de Rotaryclub die gedreven met ons optrekt in de visie van vergroening, biodiversiteit en duurzaamheid!

 

Fotograaf Rob Rokven bood spontaan zijn met cameraval gemaakte beelden aan die hij schoot op een strategische plek in de Duurzaamheidsvallei. Nietsvermoedend poseren reeën en hazen voor de lens. Dat het gebied de rust ademt om deze dieren te huisvesten bewijst dat het daar de goede kant op gaat!

Zeven Rotary clubs uit de omgeving Tilburg, Berkel-Enschot en Oisterwijk zetten zich in om Stichting Duurzaamheidsvallei te ondersteunen met de aanschaf van 8500 te planten bomen in de Benedictus.
Door de regenval van de afgelopen weken was het niet mogelijk deze bomen te planten. Het planten is uitgesteld tot maart 2024.

Gelukkig konden wel twee grotere bomen worden geplaatst als start voor het Benedictus fase 2 project.
Deze twee bomen zijn, onder toeziend oog van de leden van de Rotary en Stichting Duurzaamheidsvallei, door de burgemeester van Oisterwijk (de heer Hans Janssen) en de burgemeester van Tilburg (de heer Theo Weterings) officieel geplant.

Stichting Duurzaamheidsvallei dankt de Rotary clubs voor hun financiële steun!

Natuur & Gezondheid

Op donderdag 16 november heeft stichting de Duurzaamheidsvallei een bijeenkomst georganiseerd rond het thema ‘Natuur & Gezondheid’. Doel van de bijeenkomst was het verzamelen van ideeën om in het werkgebied van de Duurzaamheidsvallei in samenwerking met zorgverleners activiteiten rond dit thema vorm te geven. Bij de bijeenkomst waren ca. 30 mensen aanwezig, waarvan ca. 20 vertegenwoordigers van diverse zorginstanties en ca. 10 vertegenwoordigers van natuurorganisaties, waaronder de Duurzaamheidsvallei.

Om te komen tot ideeën hebben we ons laten inspireren door dr. Jolanda Maas, verbonden aan de VU in Amsterdam. Zij heeft de afgelopen jaren onderzoek gedaan met als doel het aantonen van de relatie tussen gezondheid en natuur. Enkele van de bevindingen van haar en haar (internationale) collega’s zijn:
– mensen die in een natuurrijke omgeving wonen voelen zich gezonder, ofwel mensen die in een natuurarme omgeving leven voelen zich gemiddeld 1,5 keer ongezonder;
– mensen die in een natuurrijke omgeving wonen hebben significant minder last van bepaalde ziekten en gaan dus ook minder vaak naar de huisarts en specialisten, hetgeen dus leidt tot lagere gezondheidskosten; niet onbelangrijk als we weten dat de komende jaren de kosten van gezondheidszorg explosief stijgen;
– bij 120 minuten per week blootstelling aan natuur is er een significant grotere kans op een goede gezondheid en welzijn;
– 30 minuten per week blootstelling aan natuur leidt tot een reductie van depressie (7%) en hoge bloeddruk (9%)
– bewegen in de natuur leidt tot minder spanning, boosheid en depressie en tot meer plezier;
– blootstelling aan of aanwezigheid van groen in de woonomgeving leidt tot een betere slaapkwaliteit;
– natuur stimuleert sociale contacten en leidt tot verbinding.

De onderzoeksresultaten hebben geleid tot het advies dat bewoners in de directe woonomgeving:
– uitzicht moeten hebben op minstens 3 bomen;
– 30% groen/boombedekking
– binnen 300 meter moeten wonen van een parkomgeving
Dus de 3 – 30 – 300 meter regel.

Jolanda sloot haar bijdrage af met de volgende conclusie en adviezen:
– groen is een belangrijk instrument om in te zetten voor de gezondheid van mensen en moet toegankelijk, biodivers, veilig en goed onderhouden zijn;
– verbind mensen door in het groen activiteiten te organiseren en professionals te trainen om het groen in te zetten.

Na de inspirerende woorden van Jolanda Maas zijn de 30 aanwezigen aan de slag gegaan met het benoemen van concrete activiteiten om de gezondheid van diverse doelgroepen te verbeteren, als ook daarvoor benodigde faciliteiten. Enkele voorbeelden
– creëer ‘behandelplekken’ in de natuur voor de doelgroep geestelijke gezondheidszorg;
– zorg voor goed bereikbare/begaanbare wandelpaden voor ouderen (ook begaanbaar met rolstoel of rollator);
– creëer een ‘belevingspad’ voor demente ouderen of beleefplekken met planten/bloemen;
– leg ‘natuurspeelplaatsen’ aan voor kinderen van diverse leeftijden en/of ‘hangplekken’ voor jongeren;
– leg een ‘speelbos’ aan, zoals Oerr;
– benader boeren om ruimte te maken voor een soort kinderboerderij en faciliteer dit;
– laat doelgroepen meehelpen in groenonderhoud als een vorm van dagbesteding;
– organiseer wandelingen of fietstochten voor specifieke doelgroepen onder begeleiding van gids en zorgverlener / huisarts of praktijkondersteuner.

Een algemeen aandachtspunt was het creëren van ‘verbinding’. Dus stimuleer de samenwerking tussen zorgverleners en natuurorganisaties om samen te komen tot het versterken van de gezondheid van mensen in het groen.

Twee eikenbomen teruggeplaatst door Stichting Duurzaamheidsvallei.

Op donderdag 2 november 2023 waaiden door de kracht van storm Ciarán op de Hoevenseweg in Heukelom twee bomen om.

Daar waar velen kachelhout of planken zien in omgewaaide bomen zag Henk Hoppenbrouwers, bestuurslid van Stichting Duurzaamheidsvallei, mogelijkheden om de eikenbomen terug te plaatsen.

Beide bomen werden door Henk Hoppenbrouwers en Henk de Kort stevig gesnoeid waardoor de kans sterk verkleind wordt dat zij opnieuw tegen de vlakte gaan. In de loop der tijd zal het wortelgestel zich herstellen.

Met toestemming van de gemeente Oisterwijk werden de twee bomen op woensdag 8 november 2023 teruggeplaatst.

Deze unieke actie is gefilmd door Reinier Vermin. De foto’s zijn van de hand van Henk de Kort.

Stichting Duurzaamheidsvallei organiseert een snoeicursus op vrijdag 16 februari van 8.30 tot 12.30 uur.

De cursus wordt gegeven door Wouter den Boer:

Van fruitbomen snoeien wordt vaak gedacht dat het erg moeilijk is. Natuurlijk schuilt er veel theorie in dit ambacht, waarop je eindeloos kunt ingaan, maar dit leidt bij veel mensen alleen maar tot snoei-angst. Het gaat uiteindelijk om ‘gewoon doen’. Als professioneel hoogstamsnoeier en als docent benader ik de (hoogstam)fruitboom vooral zeer praktisch. Een fruitboom die goed onderhouden wordt is namelijk niet alleen vitaal en vruchtbaar, maar heeft ook een open kroon die veilig en toegankelijk is. Dat vormt dan ook steevast de basis van mijn lessen: veiligheid, vitaliteit en vruchtbaarheid. En we gaan ons dus niet uitgebreid bezighouden met ingewikkelde theorie, maar gewoon heel goed leren kijken naar de fruitbomen in de boomgaard. Want wie een fruitboom kan begrijpen, kan hem ook leren snoeien. Ik kijk er naar uit om jullie te ontmoeten!

Inschrijven kan via mailadres: henk.hoppenbrouwers@outlook.com

Foto van Wouter den Boer gemaakt door Henk Roubos

Oproep voor deelname aan bijeenkomst ‘Natuur & Gezondheid’

De Stichting Duurzaamheidsvallei is actief in het beekdal van de Voorste Stroom tussen Tilburg en Oisterwijk.

Op donderdagmiddag 16 november organiseren we een bijeenkomst met partijen in de (gezondheids)zorg, gemeenten en natuurbeheer over het thema Natuur & Gezondheid. Doel is het inventariseren van faciliteiten die wij in ons gebied kunnen bieden om gezondheid van mensen te vergroten. Zelf denken wij bijvoorbeeld aan de aanleg van een trimbaan, speelbos en plukbos. Maar wij willen vooral graag aansluiten op behoeften vanuit partijen in de (gezondheids)zorg. Vandaar dat we met jullie in overleg willen.

Tijdens de bijeenkomst willen we ons laten inspireren door Jolanda Maas, verbonden aan de VU in Amsterdam. Zij heeft in de afgelopen jaren via wetenschappelijk onderzoek de relatie tussen ‘Natuur en Gezondheid’ aangetoond. De uitkomsten van haar onderzoek zijn vaak verassend. Mensen die leven in de natuur of daar vaak komen zijn minder vaak ziek, genezen sneller en zijn optimistischer.

Na haar presentatie is onze insteek om samen via een brainstorm-sessie ideeën te inventariseren die wij in het gebied van de Duurzaamheidsvallei kunnen concretiseren. Als stichting, zijn we bereid faciliteiten aan te brengen in ons gebied. Het organiseren van activiteiten en begeleiden van deelnemers willen we vooral bij jullie als ‘professionals’ laten liggen.

De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 16 november 2023 vanaf 15.00 – 17.30 uur

We hopen dat vooral vertegenwoordigers van lokale zorgorganisaties willen deelnemen: aub aanmelden vóór 10 oktober via info@duurzaamheidsvallei.nl

Voor eventuele vragen: bel Ruud Niessen, voorzitter van de Duurzaamheidsvallei: 06-21261056

Aandachtsgebieden Duurzaamheidsvallei

Ecologie – Economie – Natuur- & Landschapsontwikkeling – Cultureel erfgoed – Recreatie & toerisme – Educatie & voorlichting

Professionals

Agrariërs & overheidsinstanties

Laatste ontwikkelingen

Recreanten

Voor bewoners en recreanten wandelroutes en ruiterpaden aangeven en welke worden gerealiseerd.

Bekijk alle routes

Onderwijs

Voor elk onderwijsniveau is een programma beschikbaar. Scholen kunnen zich aanmelden voor de duurzame educatie.

Certificering als leerlingenwerkplaats: DV biedt een platform voor stagiaires en afstuderenden.

MEER WETEN? VRAAG HET ONS

De toekomst zoals Duurzaamheidsvallei die ziet voor het gebied tussen Oisterwijk en Tilburg.

De projecten

Duurzaamheid heeftvallei haar visie vertaald in een meerjarenplan.
>> Bekijk het jaarplan 2024 <<

Bekijk onze projecten

Onze visie

De toekomst zoals Duurzaamheidsvallei die ziet voor het gebied tussen Oisterwijk en Tilburg.

Duurzaamheid, ecologie, natuurontwikkeling, ontwikkeling van streekproducten, landgoederen, kennisoverdracht naar scholen, recreatie en toerisme zijn componenten die onlosmakelijk verbonden zijn aan het gebied van de Voorste stroom. Deze componenten dienen zorgvuldige met elkaar verbonden te worden.

De stichting ontwikkelt een duurzaamheidsvallei. Duurzaamheid is in dit kader in eerste instantie gebaseerd op landschappelijke waarden. Daarnaast, en niet op de laatste plaats, leidt de ambitie tot het realiseren van duurzame energievoorzieningen.

De duurzaamheidsvallei kenmerkt zich door een netwerk van wandel- en ruiterpaden waarbij de bezoeker geïnformeerd wordt over de kwaliteit van het gebied.

Bekijk ons jaarplan
Bekijk ons meerjarenplan

Met dank aan

Mede dankzij de hulp van onderstaande instellingen kan Duurzaamheidsvallei haar kennis delen en ondersteunen waar nodig.

Onze partners

logo Van Gogh Nationaal Park
Logo Het Groene Woud

Organisaties waarmee we samenwerken

Bestuur en vrijwilligers Duurzaamheidsvallei

Het Stichtingsbestuur en de vrijwilligers van Duurzaamheidsvallei bestaat uit de volgende personen:

Ruud Niessen
Ruud NiessenVoorzitter
Ruud Niessen, geboren (1963) en getogen in Limburg en vanwege zijn studie en werk in Tilburg beland. Sinds 1998 wonend in Berkel-Enschot. Hij is als organisatie-adviseur werkzaam en partner bij EVZ organisatie-advies gevestigd in Oisterwijk.

Zijn kennis van natuur- en landschapsontwikkeling is beperkt. Zijn kracht is meer gelegen in het bijdragen aan het goed functioneren van De Duurzaamheidsvallei in organisatorische en bestuurlijke zin. Daarbij is hij met name trots op het feit dat De Duurzaamheidsvallei erin slaagt plannen te vertalen naar concrete acties met duidelijke resultaten. Hij is een groot voorstander van burgerinitiatief en burgerkracht en hoopt vanuit deze gedachte de samenwerking met bewoners, ondernemers en belanghebbenden in het gebied van de Duurzaamheidsvallei te versterken.

Carel Brands
Carel BrandsSecretaris
In tegenstelling tot de andere bestuursleden is Carel minder goed met de hand aan de schop. Zijn kwaliteiten liggen meer in de pen en het toetsenbord. Carel woont in Oisterwijk. Daarnaast voldoende tijd voor verschillende stichtingen. Hij heeft in het bedrijfsleven gewerkt. Zijn achtergrond is facility management. De kennis en ervaring heeft hij meegenomen naar overheidsfuncties.
Dré van Hal
Dré van HalPenningmeester
Dré van Hal woont sinds 1973 in Heukelom. Trad in 1972 in dienst bij ABAB accountants. Inmiddels gepensioneerd. Na zijn actieve loopbaan besteed Dré zijn tijd onder meer aan culturele en sociale bezigheden en zijn hobby tuinieren. Zijn vaardigheden met de centen èn de schop maken hen een belangrijk lid van het bestuur van de Duurzaamheidsvallei.
Henk de Kort
Henk de KortBestuurslid agrarische bedrijven
Henk is zelfstandig ondernemer in Heukelom en als zodanig onlosmakelijk verbonden met het gebied van de Duurzaamheidsvallei. Henk is ons geografische geheugen. Kent vrijwel elk perceel en de (historische) eigenaren. Henk is intensief betrokken bij de kavelruil en de landinrichting. Als netwerker heeft hij goede ingangen bij gemeente, Het Brabants Landschap, provincie etc.

Henk Hoppenbrouwers
Henk HoppenbrouwersBestuurslid adviezen en uitwerkingen natuurinrichtingen en beheer
De kennis opgedaan als adviseur ten behoeve van de aanleg van landgoederen en openbare ruimten komen goed van pas bij de plannen van natuurontwikkelingen in de Benedictus en andere initiatieven van de Duurzaamheidsvallei. Ook het onderdeel zijn geweest van diverse commissies en besturen hebben veel inzicht opgeleverd die ten nutte van de plannen van de stichting kunnen worden aangewend.
Michiel Werner
Michiel WernerAdviseur
Natuur is voor Michiel de uitgelezen manier om te ontspannen en van te genieten.
Als jeugdige Bosschenaar en wonend aan het natuurgebied de Bossche Broek heeft hij geleerd wat de natuur te bieden heeft.
Momenteel wonend in Oisterwijk en nu met pensioen draagt hij daarom graag zijn steentje bij aan de stichting DV.
Enerzijds is hij toegevoegd ter ondersteuning van het secretariaat. Anderzijds geniet hij van het buitenwerk, namelijk het onderhoud en het beheer van de wandelroutes van de Duurzaamheidsvallei.
Ralph Akkermans
Ralph AkkermansAdviseur landinrichting
Door zijn brede interesse legt hij graag relaties tussen verschillende vakgebieden en thema’s. Hij is meer de generalist dan de specialist. Het doel staat bij hem voorop. Het best is hij in het oplossen van concrete zaken, door te zoeken naar vernieuwende ideeën. Uiteindelijk bereik je het mooiste resultaat wanneer bij alle betrokkenen een tevreden lach ontstaat. In veel gevallen is hij een “procesverbeteraar”.
Tim Bijl
Tim BijlAdviseur landinrichting
Natuurbeheer laten bijdragen aan duurzame gebiedsontwikkeling, natuur dichter bij de mensen brengen. Specialties: plattelandsontwikkeling, biomassa, particulier natuurbeheer, natuur subsidies, realisatie EHS, agrarisch natuurbeheer, gebiedsparticipatie, SNL, SKNL, GLB, GOB.
Reinier Vermin
Reinier VerminAdviseur
Reinier Vermin woont sinds 1999 in Oisterwijk. Hij werkte toen als onderzoeker bij Campina en vanaf 2004 tot 2023 als docent scheikunde resp. op het Beatrix College, het Theresia Lyceum en bij Interteach. Voor de Duurzaamheidsvallei ondersteunt hij het secretariaat. Zijn hobby’s zijn wandelen, fietsen en roeien en doet dit bij voorkeur in de mooie natuur van Oisterwijk en directe omgeving.

U bent welkom op onze vergaderingen. Kijk hiervoor op het vergaderrooster 2024, U kunt zich aan melden bij de secretaris: secretaris@duurzaamheidsvallei.nl.

vergaderrooster 2024

Alle bestuursleden, adviseurs en overige teamleden werken onbezoldigd voor de stichting.
De stichting is bij de Belastingdienst geregistreerd onder nummer 853733455 op datum 19 februari 2014.

Verslagen

Wilt u informatie over agendapunten dan kunt u het verslag opvragen bij het secretariaat.

Het jaarverslag is tegen vergoeding op te vragen.

secretaris@duurzaamheidsvallei.nl

Weten wat Duurzaamheidsvallei voor u kan betekenen?

Duurzaamheidsvallei deelt haar expertise op het gebied van natuurontwikkeling, energietransitie en recreatie graag met u. Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken.

STUUR EEN BERICHT