Actueel2024-04-30T16:53:54+02:00

Actueel

Stichting Duurzaamheidsvallei organiseerde op vrijdag 16 februari een cursus wintersnoeien van hoogstamfruitbomen. Onder de bezielende leiding van Wouter den Boer (www.wdbn.nl), een zeer ervaren boomsnoeier, werden 15 cursisten geïnspireerd. Gestart werd met een theoretische inleiding met de nadruk op Veiligheid voor de snoeier en Vruchtbaarheid en Vitaliteit voor de boom. Daarna volgde de praktijk, waarbij de belangrijkste les was het stellen van een duidelijk doel: wat je wilt bereiken met het snoeien? Meer vitaliteit of meer vruchtbaarheid, ook rekening houdend met de status van de boom. Met de theorie en met de praktische tips kunnen deelnemers aan de slag in hun eigen boomgaard. In de zomer komen ze terug voor het zomersnoeien.

Met dank aan Wouter voor de inspirerende cursus, dank aan Dré van Hal voor het beschikbaar stellen van de boomgaard en dank aan zijn vrouw Maria voor de heerlijke koffie en worstenbroodjes.

De natuurwaarde en biodiversiteit is er enorm groeiende en krijgt de laatste jaren ’n terdege duw in de rug van Stichting Duurzaamheidsvallei, fysiek door onder andere de aanplant van duizenden boompjes, het graven van poelen, het enten met maaisel uit andere streken wat soortenrijkdom gaat betekenen, bevorderen van maatregelen voor het stijgen van grondwater en uiteraard het opkomen voor het belang van deze groene ruimte.

Fotograaf Rob Rokven bood spontaan zijn met cameraval gemaakte beelden aan die hij schoot op een strategische plek in de Duurzaamheidsvallei. Nietsvermoedend poseren reeën en hazen voor de lens. Dat het gebied de rust ademt om deze dieren te huisvesten bewijst dat het daar de goede kant op gaat!

Zeven Rotary clubs uit de omgeving Tilburg, Berkel-Enschot en Oisterwijk zetten zich in om Stichting Duurzaamheidsvallei te ondersteunen met de aanschaf van 8500 te planten bomen in de Benedictus.
Door de regenval van de afgelopen weken was het niet mogelijk deze bomen te planten. Het planten is uitgesteld tot maart 2024.

Gelukkig konden wel twee grotere bomen worden geplaatst als start voor het Benedictus fase 2 project.
Deze twee bomen zijn, onder toeziend oog van de leden van de Rotary en Stichting Duurzaamheidsvallei, door de burgemeester van Oisterwijk (de heer Hans Janssen) en de burgemeester van Tilburg (de heer Theo Weterings) officieel geplant.

Stichting Duurzaamheidsvallei dankt de Rotary clubs voor hun financiële steun!

Natuur & Gezondheid

Op donderdag 16 november heeft stichting de Duurzaamheidsvallei een bijeenkomst georganiseerd rond het thema ‘Natuur & Gezondheid’. Doel van de bijeenkomst was het verzamelen van ideeën om in het werkgebied van de Duurzaamheidsvallei in samenwerking met zorgverleners activiteiten rond dit thema vorm te geven. Bij de bijeenkomst waren ca. 30 mensen aanwezig, waarvan ca. 20 vertegenwoordigers van diverse zorginstanties en ca. 10 vertegenwoordigers van natuurorganisaties, waaronder de Duurzaamheidsvallei.

Om te komen tot ideeën hebben we ons laten inspireren door dr. Jolanda Maas, verbonden aan de VU in Amsterdam. Zij heeft de afgelopen jaren onderzoek gedaan met als doel het aantonen van de relatie tussen gezondheid en natuur. Enkele van de bevindingen van haar en haar (internationale) collega’s zijn:
– mensen die in een natuurrijke omgeving wonen voelen zich gezonder, ofwel mensen die in een natuurarme omgeving leven voelen zich gemiddeld 1,5 keer ongezonder;
– mensen die in een natuurrijke omgeving wonen hebben significant minder last van bepaalde ziekten en gaan dus ook minder vaak naar de huisarts en specialisten, hetgeen dus leidt tot lagere gezondheidskosten; niet onbelangrijk als we weten dat de komende jaren de kosten van gezondheidszorg explosief stijgen;
– bij 120 minuten per week blootstelling aan natuur is er een significant grotere kans op een goede gezondheid en welzijn;
– 30 minuten per week blootstelling aan natuur leidt tot een reductie van depressie (7%) en hoge bloeddruk (9%)
– bewegen in de natuur leidt tot minder spanning, boosheid en depressie en tot meer plezier;
– blootstelling aan of aanwezigheid van groen in de woonomgeving leidt tot een betere slaapkwaliteit;
– natuur stimuleert sociale contacten en leidt tot verbinding.

De onderzoeksresultaten hebben geleid tot het advies dat bewoners in de directe woonomgeving:
– uitzicht moeten hebben op minstens 3 bomen;
– 30% groen/boombedekking
– binnen 300 meter moeten wonen van een parkomgeving
Dus de 3 – 30 – 300 meter regel.

Jolanda sloot haar bijdrage af met de volgende conclusie en adviezen:
– groen is een belangrijk instrument om in te zetten voor de gezondheid van mensen en moet toegankelijk, biodivers, veilig en goed onderhouden zijn;
– verbind mensen door in het groen activiteiten te organiseren en professionals te trainen om het groen in te zetten.

Na de inspirerende woorden van Jolanda Maas zijn de 30 aanwezigen aan de slag gegaan met het benoemen van concrete activiteiten om de gezondheid van diverse doelgroepen te verbeteren, als ook daarvoor benodigde faciliteiten. Enkele voorbeelden
– creëer ‘behandelplekken’ in de natuur voor de doelgroep geestelijke gezondheidszorg;
– zorg voor goed bereikbare/begaanbare wandelpaden voor ouderen (ook begaanbaar met rolstoel of rollator);
– creëer een ‘belevingspad’ voor demente ouderen of beleefplekken met planten/bloemen;
– leg ‘natuurspeelplaatsen’ aan voor kinderen van diverse leeftijden en/of ‘hangplekken’ voor jongeren;
– leg een ‘speelbos’ aan, zoals Oerr;
– benader boeren om ruimte te maken voor een soort kinderboerderij en faciliteer dit;
– laat doelgroepen meehelpen in groenonderhoud als een vorm van dagbesteding;
– organiseer wandelingen of fietstochten voor specifieke doelgroepen onder begeleiding van gids en zorgverlener / huisarts of praktijkondersteuner.

Een algemeen aandachtspunt was het creëren van ‘verbinding’. Dus stimuleer de samenwerking tussen zorgverleners en natuurorganisaties om samen te komen tot het versterken van de gezondheid van mensen in het groen.

Twee eikenbomen teruggeplaatst door Stichting Duurzaamheidsvallei.

Op donderdag 2 november 2023 waaiden door de kracht van storm Ciarán op de Hoevenseweg in Heukelom twee bomen om.

Daar waar velen kachelhout of planken zien in omgewaaide bomen zag Henk Hoppenbrouwers, bestuurslid van Stichting Duurzaamheidsvallei, mogelijkheden om de eikenbomen terug te plaatsen.

Beide bomen werden door Henk Hoppenbrouwers en Henk de Kort stevig gesnoeid waardoor de kans sterk verkleind wordt dat zij opnieuw tegen de vlakte gaan. In de loop der tijd zal het wortelgestel zich herstellen.

Met toestemming van de gemeente Oisterwijk werden de twee bomen op woensdag 8 november 2023 teruggeplaatst.

Deze unieke actie is gefilmd door Reinier Vermin. De foto’s zijn van de hand van Henk de Kort.

Feestelijke lunch georganiseerd door 7 Rotary Clubs

Het groene gebied tussen Tilburg, Berkel-Enschot en Oisterwijk wordt steeds mooier. Stichting Duurzaamheidsvallei zet zich samen met grondeigenaren al jaren in, om een prachtig groen en afwisselend uitloopgebied te realiseren. Veel landbouwgrond is al omgezet in natuurgebied. Het doel is, om uiteindelijk een aaneengesloten natuurgebied te realiseren. Stichting Duurzaamheidsvallei en 7 Rotary Clubs uit de buurt die dit jaar 100 jaar bestaan, werken samen om op 25 november 2 hectaren in het gebied Benedictus aan te planten.

Om alvast kennis te maken met het schitterende gebied en te kijken waar de aanplant gaat plaatsvinden bent u van harte welkom om op zaterdag 30 september om 13:30 uur met een gids door het gebied te wandelen. De duur van de wandeling is ongeveer anderhalf uur. Eerder terugkeren kan, het aanplantgebied bevindt zich op enkele minuten lopen vanaf Mie Pieters. Het adres van Mie Pieters is Laag Heukelomseweg 13, Heukelom.

Op 25 november zal er een feestelijke lunch georganiseerd worden bij de Druiventros, Bosscheweg 11, Berkel-Enschot. De kosten van deze complete lunch (o.a. soep, broodjes en onbeperkt koffie, thee, jus d’orange) bedragen 39,50 per persoon. Als u deelneemt aan deze lunch sponsort u tegelijkertijd het aankopen van bomen voor het Benedictusbos, want meer dan de helft van het bedrag van de lunch wordt bestemd voor het aankopen van bomen. Mocht u liever op een andere manier bijdragen, dan kunt u een bedrag doneren om een aantal vierkante meter natuur te realiseren. Kijk hiervoor op:

https://benedictusbos.odoo.com/

De kaartjes voor de lunch kunt u hier bestellen. U bent van harte welkom!

Oproep voor deelname aan bijeenkomst ‘Natuur & Gezondheid’

De Stichting Duurzaamheidsvallei is actief in het beekdal van de Voorste Stroom tussen Tilburg en Oisterwijk.

Op donderdagmiddag 16 november organiseren we een bijeenkomst met partijen in de (gezondheids)zorg, gemeenten en natuurbeheer over het thema Natuur & Gezondheid. Doel is het inventariseren van faciliteiten die wij in ons gebied kunnen bieden om gezondheid van mensen te vergroten. Zelf denken wij bijvoorbeeld aan de aanleg van een trimbaan, speelbos en plukbos. Maar wij willen vooral graag aansluiten op behoeften vanuit partijen in de (gezondheids)zorg. Vandaar dat we met jullie in overleg willen.

Tijdens de bijeenkomst willen we ons laten inspireren door Jolanda Maas, verbonden aan de VU in Amsterdam. Zij heeft in de afgelopen jaren via wetenschappelijk onderzoek de relatie tussen ‘Natuur en Gezondheid’ aangetoond. De uitkomsten van haar onderzoek zijn vaak verassend. Mensen die leven in de natuur of daar vaak komen zijn minder vaak ziek, genezen sneller en zijn optimistischer.

Na haar presentatie is onze insteek om samen via een brainstorm-sessie ideeën te inventariseren die wij in het gebied van de Duurzaamheidsvallei kunnen concretiseren. Als stichting, zijn we bereid faciliteiten aan te brengen in ons gebied. Het organiseren van activiteiten en begeleiden van deelnemers willen we vooral bij jullie als ‘professionals’ laten liggen.

De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 16 november 2023 vanaf 15.00 – 17.30 uur

We hopen dat vooral vertegenwoordigers van lokale zorgorganisaties willen deelnemen: aub aanmelden vóór 10 oktober via info@duurzaamheidsvallei.nl

Voor eventuele vragen: bel Ruud Niessen, voorzitter van de Duurzaamheidsvallei: 06-21261056

Twee eikenbomen teruggeplaatst door Stichting Duurzaamheidsvallei.

Op donderdag 2 november 2023 waaiden door de kracht van storm Ciarán op de Hoevenseweg in Heukelom twee bomen om.

Daar waar velen kachelhout of planken zien in omgewaaide bomen zag Henk Hoppenbrouwers, bestuurslid van Stichting Duurzaamheidsvallei, mogelijkheden om de eikenbomen terug te plaatsen.

Beide bomen werden door Henk Hoppenbrouwers en Henk de Kort stevig gesnoeid waardoor de kans sterk verkleind wordt dat zij opnieuw tegen de vlakte gaan. In de loop der tijd zal het wortelgestel zich herstellen.

Met toestemming van de gemeente Oisterwijk werden de twee bomen op woensdag 8 november 2023 teruggeplaatst.

Deze unieke actie is gefilmd door Reinier Vermin. De foto’s zijn van de hand van Henk de Kort.

Feestelijke lunch georganiseerd door 7 Rotary Clubs

Het groene gebied tussen Tilburg, Berkel-Enschot en Oisterwijk wordt steeds mooier. Stichting Duurzaamheidsvallei zet zich samen met grondeigenaren al jaren in, om een prachtig groen en afwisselend uitloopgebied te realiseren. Veel landbouwgrond is al omgezet in natuurgebied. Het doel is, om uiteindelijk een aaneengesloten natuurgebied te realiseren. Stichting Duurzaamheidsvallei en 7 Rotary Clubs uit de buurt die dit jaar 100 jaar bestaan, werken samen om op 25 november 2 hectaren in het gebied Benedictus aan te planten.

Om alvast kennis te maken met het schitterende gebied en te kijken waar de aanplant gaat plaatsvinden bent u van harte welkom om op zaterdag 30 september om 13:30 uur met een gids door het gebied te wandelen. De duur van de wandeling is ongeveer anderhalf uur. Eerder terugkeren kan, het aanplantgebied bevindt zich op enkele minuten lopen vanaf Mie Pieters. Het adres van Mie Pieters is Laag Heukelomseweg 13, Heukelom.

Op 25 november zal er een feestelijke lunch georganiseerd worden bij de Druiventros, Bosscheweg 11, Berkel-Enschot. De kosten van deze complete lunch (o.a. soep, broodjes en onbeperkt koffie, thee, jus d’orange) bedragen 39,50 per persoon. Als u deelneemt aan deze lunch sponsort u tegelijkertijd het aankopen van bomen voor het Benedictusbos, want meer dan de helft van het bedrag van de lunch wordt bestemd voor het aankopen van bomen. Mocht u liever op een andere manier bijdragen, dan kunt u een bedrag doneren om een aantal vierkante meter natuur te realiseren. Kijk hiervoor op:

https://benedictusbos.odoo.com/

De kaartjes voor de lunch kunt u hier bestellen. U bent van harte welkom!

Oproep voor deelname aan bijeenkomst ‘Natuur & Gezondheid’

De Stichting Duurzaamheidsvallei is actief in het beekdal van de Voorste Stroom tussen Tilburg en Oisterwijk.

Op donderdagmiddag 16 november organiseren we een bijeenkomst met partijen in de (gezondheids)zorg, gemeenten en natuurbeheer over het thema Natuur & Gezondheid. Doel is het inventariseren van faciliteiten die wij in ons gebied kunnen bieden om gezondheid van mensen te vergroten. Zelf denken wij bijvoorbeeld aan de aanleg van een trimbaan, speelbos en plukbos. Maar wij willen vooral graag aansluiten op behoeften vanuit partijen in de (gezondheids)zorg. Vandaar dat we met jullie in overleg willen.

Tijdens de bijeenkomst willen we ons laten inspireren door Jolanda Maas, verbonden aan de VU in Amsterdam. Zij heeft in de afgelopen jaren via wetenschappelijk onderzoek de relatie tussen ‘Natuur en Gezondheid’ aangetoond. De uitkomsten van haar onderzoek zijn vaak verassend. Mensen die leven in de natuur of daar vaak komen zijn minder vaak ziek, genezen sneller en zijn optimistischer.

Na haar presentatie is onze insteek om samen via een brainstorm-sessie ideeën te inventariseren die wij in het gebied van de Duurzaamheidsvallei kunnen concretiseren. Als stichting, zijn we bereid faciliteiten aan te brengen in ons gebied. Het organiseren van activiteiten en begeleiden van deelnemers willen we vooral bij jullie als ‘professionals’ laten liggen.

De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 16 november 2023 vanaf 15.00 – 17.30 uur

We hopen dat vooral vertegenwoordigers van lokale zorgorganisaties willen deelnemen: aub aanmelden vóór 10 oktober via info@duurzaamheidsvallei.nl

Voor eventuele vragen: bel Ruud Niessen, voorzitter van de Duurzaamheidsvallei: 06-21261056

Ode aan het landschap

Voor een impressie van deze dag klik op de foto (met dank aan Oisterwijk in Beeld).

Zaterdag 20 mei organiseert Stichting Duurzaamheidsvallei ‘Ode aan het Landschap’.

Op deze dag zullen (gratis) begeleide wandelingen starten om 13.00 uur en 13.30 uur. Bij deelnemers ook voldoende om 14.00 uur. De wandelingen beginnen bij café Mie Pieters, Laag Heukelomseweg 13, 5059 AN Heukelom.

Voor deze wandelingen kun je je aanmelden via pr@duurzaamheidsvallei.nl

Om ‘Ode aan het landschap’ luister bij te zetten we langs deze wandelroute voor aanvullende vertier verzorgd in de vorm van schilders die het landschap op eigen wijze in beeld brengen, zangers en dichters die een ode aan de natuur ten gehore brengen en tevens zal een bomenhoroscoop wordt gemaakt. Ook wordt een aantal kunstwerken geplaatst.

Heb je geen behoefte aan een gids? Op eigen gelegenheid kun je natuurlijk ook van het gebied genieten.

Eerder op de dag zal een houten bank op de wandelroute worden geplaatst. Deze bank maakt deel uit van de Casimir Milieuprijs die wordt verstrekt aan de Stichting Duurzaamheidsvallei door de Brabantse Milieufederatie (BMF).

“Met de uitreiking van de prijs spreekt de BMF haar waardering uit voor de meerdere vrijwillige inzet voor natuur, milieu en duurzaamheid in de provincie Noord-Brabant”, aldus Femke Dingemans, directeur-bestuurder van de BMF.

Het radioprogramma van BNNVARA Vroege Vogels zal van deze dag verslag doen.

Casimir Milieuprijs 2023 naar Stichting Duurzaamheidsvallei

Op voordracht van Werkgroep Behoud Moerenburg mocht Stichting Duurzaamheidsvallei uit handen van Femke Dingemans, directeur van de Brabantse Milieufederatie, de Casimir Milieuprijs 2023 op donderdag 9 februari in ontvangst nemen.

De Duurzaamheidsvallei beslaat ruwweg het gebied tussen Huize Moerenburg in Tilburg en de vroegere locatie van Kasteel Durendael in Oisterwijk. Het is een uitgestrekt, groen beekdal dat steeds meer kans krijgt zich op natuurlijke wijze te ontwikkelen. Biodiversiteit staat hoog in het vaandel. In betrekkelijk korte tijd is op dit gebied al veel bereikt.

In het beekdal wordt gewoond, er bestaan agrarische bedrijven en er wordt volop gerecreëerd. Stichting Duurzaamheidsvallei is steeds op zoek naar een balans tussen de diverse belangen en weet te verbinden en te enthousiasmeren. De betrokkenheid met het prachtige landschappelijke gebied groeit hierdoor enorm. In de afgelopen periode werden resultaten geboekt als plaatsing van zonnepanelen op agrarische bedrijven, zetten van 20.000 boompjes, inzaaien van hier thuishorende planten, het graven van kikkerpoelen, het bouwen van een oeverzwaluwwand, plaatsen van bewegwijzering en het creëren van rustplekken voor de wandelaar.

Mocht u nog onbekend zijn met het gebied dan nodigt Stichting Duurzaamheidsvallei -die zich sterk maakt voor duurzame natuurontwikkeling in het beekdal van de Voorste Stroom tussen Tilburg en Oisterwijk- u van harte uit een bezoek te brengen!

Cultureel erfgoed, hoogstamfruitbomen

Stichting Duurzaamheidsvallei heeft het cultureel erfgoed ook als een thema in haar meer-jaren programma opgenomen en besteedt daar veel aandacht aan. Hoogstamfruitbomen zijn in dit thema een van de belangrijke speerpunten.

De fruitteelt is in ons land vermoedelijk geïntroduceerd in het begin van onze jaartelling door de Romeinen. Zij hadden fruit nodig om de manschappen van het leger gezond te houden. In de middeleeuwen waren het de kloosterlingen, bewoners van kastelen en landgoedeigenaren die fruit teelden in hun gaarde of hof. Pas in de 15e eeuw verschenen boomgaarden als een middel van zelfvoorziening rond de boerderijen. De boomgaarden bestonden toen uit verschillende fruitsoorten met een ondergrond van gras welke tevens als een weide voor het vee diende. Pas tussen 1920 en 1930 bereikte de hoogstam fruitteelt in ons land haar hoogtepunt. Vanaf 1960 daalde het aantal hoogstamfruitbomen sterk door het instellen van rooipremies door de Europese Unie, deze was ingesteld om plaats te maken voor moderne laagstam fruitbomen die vooral in rijen als een soort van hagen werden aangeplant en meer opbrengst hadden dan de hoogstambomen.

Gelukkig is er door de herwaardering van het landschap met kleine landschapselementen ook weer veel meer waardering en respect ontstaan voor de hoogstamfruitbomen.

Particulieren, vrijwilligersorganisaties als de Stichting Duurzaamheidsvallei, gemeentelijke en andere overheden zetten zich steeds meer in om het nog bestaande areaal aan hoogstamfruitbomen te behouden en waar mogelijk, al dan niet met subsidie, weer uit te breiden.

Landschappelijke waarde.

Hoogstamboomgaarden leveren een bijdrage aan de ruimtelijke afwisseling. Vaak zijn ze een verbindende schakel tussen de bebouwing en het open agrarische landschap. Tijdens de bloeiperiode in het voorjaar zijn ze een blikvanger in het landschap.

Ecologische waarden.

Hoogstamfruitbomen zijn een belangrijke schakel in het leefgebied van diverse planten en dieren als korstmossen, vogels en insecten. In bos arme gebieden zijn ze een gedeeltelijke compensatie voor het ontbreken van dat bos. Veel insecten soorten zijn specifiek aangewezen op hoogstamfruitboomgaarden. Zeker gezien de relatie met oude gebouwen/boerderijen vormen de fruitbomen een jachtgebied voor vogels en vleermuizen. Vooral als ze ook nog zijn omgeven door hagen en struweel zijn ze ecologisch van nog van meer waarde voor muizen, egels en konijnen en vogelsoorten als merels, kramsvogels, lijsters en uilensoorten.

Verzorging.

De ouderwetse fruitrassen behoeven geen of veel minder chemische bestrijding en hoeven ook minder gesnoeid te worden dan de moderne laagstambomen.

Genetische waarde.

Door te streven naar behoud van oude hoogstamfruitbomen met vaak streekeigen rassen tracht men vaak waardevol genetisch materiaal te bewaren. Ook het aanplanten van nieuwe zeldzame (oude) rassen draagt daar aan bij.

De waarde voor de imkerij.

Door de grote hoeveelheid bloesem in het voorjaar en het gegeven dat in de hoogstamfruitboomgaarden geen chemische bestrijding van ziekte en plagen hoeft plaats te vinden zijn deze boomgaarden een gewilde plek voor de imkers en zetten zij graag bijen uit op deze plaatsen.

Wat kan de Stichting Duurzaamheidsvallei in deze betekenen voor de eigenaren van de hoogstamfruitboomgaarden of voor hen die overwegen een boomgaard aan te leggen?

Wij vinden het van belang dat er meer aandacht komt voor deze hoogstamfruitboomgaarden. Daarom stellen wij onze expertise ter beschikking aan hen die voornemens zijn een fruitboomgaard te restaureren, te snoeien, uit te breiden of een nieuwe hoogstamfruitboomgaard aan te leggen. Onze kennis kan helpen succesvol te zijn in het streven om in het gebied waarin wij opereren het cultureel erfgoed van de hoogstamfruitbomen nog meer inhoud te geven.

Iedereen die meer wil weten over het onderhoud en de aanleg van een hoogstamfruitboomgaard kan een mailtje sturen naar info@duurzaamheidsvallei.nl

Nieuwe Van Gogh NP Wandelroute geopend in Tilburg
Ontdek de omgeving waar de jonge Vincent tekenlessen kreeg

Tilburg, 18 oktober 2022 – Vandaag is de nieuwste Van Gogh NP wandelroute geopend in Van Gogh Nationaal Park. Wandelaars treden in de voetsporen van Van Gogh met de nieuwe wandelroute in Tilburg en ontdekken de omgeving waar de jonge Vincent tekenlessen kreeg. De opening van de route vond plaats bij Huize Moerenburg, in het groene buitengebied aan de rand van Landschapspark Moerenburg-Koningshoeven. Dorien Verschuijten van VisitBrabant Routebureau opende samen met Frank van den Eijnden, Operationeel directeur Van Gogh Nationaal Park de route door symbolisch het routepaaltje in de grond te slaan. De route is de vierde route in een reeks van vijf wandelingen die VisitBrabant Routebureau ontwikkelt in opdracht van Van Gogh Nationaal Park.

Van Gogh in Tilburg
Van Gogh woonde zo’n 1.5 jaar in Tilburg. Hier krijgt hij in 1866 zijn eerste tekenlessen. Als Van Gogh op 13-jarige leeftijd in de stad aankomt, telt Tilburg ongeveer 18.500 inwoners. De spoorlijn Tilburg-Breda en het station zijn net drie jaar oud en in deze tijd was het Wilhelminakanaal nog niet gegraven. In de direct omgeving van Tilburg ligt net als toen het bekenlandschap van de Leij en de Voorste Stroom, met zijn kleine akkers en knotwilgen, karakteristiek voor het latere werk van Van Gogh. Met deze route wandel je de stad uit, zo het groen in.

“Ik kan soms zoo verlangen naar landschap te maken, net als naar een verre wandeling om eens op te frisschen en ik zie in de heele natuur, b.v. in boomen, expressie en als ’t ware een ziel. Een rij knotwilgen heeft iets van een processie weesmannen soms.” (uit een brief van Vincent aan broer Theo, Den Haag, december 1882).

Langs de route
De route voert bezoekers o.a. langs de Korvelse Waterloop en door een typisch 19de eeuws Brabants landschap met beken, akkers en vennen. Het pad slingert via het Schaapsven voorbij de oevers van het Galgeven langs de De Rendierhoeve, een voormalig neogotisch klooster uit 1903 waar meer dan honderd jaar geleden Franse Trappistinnen huisden. Ook Abdij Onze Lieve Vrouw van Koningshoeven ligt op de route; hier brouwen monniken nog steeds La Trappe. Vanaf Uitkijktoren De Nieuwe Herdgang zien wandelaars hoe in Landschapspark Moerenburg-Koningshoeven de natuur met de stad is vervlochten.

Wethouder Rik Grashoff van gemeente Tilburg, helaas wegens omstandigheden last-minute verhinderd om bij de opening aanwezig te zijn, noemt de wandelroutes een waardevolle aanvulling op het wandel- en fietsroute netwerk van de regio. “Het nodigt Tilburgers uit om dichtbij huis van de aanwezige natuur te genieten, ervan te leren en deze ook te waarborgen. We zijn in Tilburg constant bezig met natuurontwikkeling, versterken van flora en fauna, en stimuleren van duurzame energie. Deze thema’s komen terug en zijn voelbaar in de route die we vandaag hebben geopend”, aldus Grashoff.

De vrijwilligers van Stichting de Duurzaamheidsvallei werken hard aan het verduurzamen van het gebied tussen Moerenburg (Tilburg) en Durendael (Oisterwijk) langs de Voorste Stroom. Ze zorgen er voor natuurontwikkeling, het versterken van flora en fauna en het stimuleren van duurzame energie. Bovendien legt de Stichting wandelpaden aan. Via gidsen en de informatiepanelen die je aan de route tegenkomt, worden de verhalen over natuur en cultuur in dit gebied gedeeld.

Praktische informatie
De wandelroute is uitgezet over het wandelknooppuntensysteem in Brabant en is te herkennen aan de schildjes met opschrift ‘Van Gogh Nationaal Park’, aangebracht op de bekende knooppuntpaaltjes De routes zijn te downloaden via routesinbrabant.nl. Fysieke wandelkaarten zijn te bestellen via webshop.visitbrabant.com.

Ken jij de Benedictus al?

Benedictus is een natuurgebied, onderdeel van de Duurzaamheidsvallei, en ligt noord en zuid van de Voorste Stroom, tussen Baksevenweg en Sparrendreef. De vrijwilligers vertellen er meer over.

7 oktober 2022 in Stad + Groen het vervolg op onderstaande tekst van Henk Hoppenbrouwers, bestuurslid van De Duurzaamheidsvallei

12 juli 2022 in het Brabants Dagblad een ingezonden tekst van Henk Hoppenbrouwers, bestuurslid van De Duurzaamheidsvallei

2020 was ondanks COVID – 19 een boeiend en actief jaar. Een samenvatting is te vinden in het jaarverslag van de secretaris : jaarverslag 2020

Ook voor 2021 is de ambitie in beeld gebracht: klik hier voor het jaarplan 2021

In opdracht verzorgden wij de ontwikkeling en inrichting van het retentiebekken bij het sportpark Den Donk in Oisterwijk. De aanplanting werd verzorgd door ons vrijwilligersteam, aangevuld met vrijwilligers van de evenementenorganisatie INTENTS.

De Duurzaamheidsvallei begeleidde de keuze en plaatsing van vijf bomen in het stukje Heukelomseweg parallel aan de spoorlijn.

Actueel

Het laatste nieuws

               Casimir Milieuprijs 2023 naar Stichting Duurzaamheidsvallei

Op voordracht van Werkgroep Behoud Moerenburg mocht Stichting Duurzaamheidsvallei uit handen van Femke Dingemans, directeur van de Brabantse Milieufederatie, de Casimir Milieuprijs 2023 op donderdag 9 februari in ontvangst nemen.

De Duurzaamheidsvallei beslaat ruwweg het gebied tussen Huize Moerenburg in Tilburg en de vroegere locatie van Kasteel Durendael in Oisterwijk. Het is een uitgestrekt, groen beekdal dat steeds meer kans krijgt zich op natuurlijke wijze te ontwikkelen. Biodiversiteit staat hoog in het vaandel. In betrekkelijk korte tijd is op dit gebied al veel bereikt.

In het beekdal wordt gewoond, er bestaan agrarische bedrijven en er wordt volop gerecreëerd. Stichting Duurzaamheidsvallei is steeds op zoek naar een balans tussen de diverse belangen en weet te verbinden en te enthousiasmeren. De betrokkenheid met het prachtige landschappelijke gebied groeit hierdoor enorm. In de afgelopen periode werden resultaten geboekt als plaatsing van zonnepanelen op agrarische bedrijven, zetten van 20.000 boompjes, inzaaien van hier thuishorende planten, het graven van kikkerpoelen, het bouwen van een oeverzwaluwwand, plaatsen van bewegwijzering en het creëren van rustplekken voor de wandelaar.

Mocht u nog onbekend zijn met het gebied dan nodigt Stichting Duurzaamheidsvallei -die zich sterk maakt voor duurzame natuurontwikkeling in het beekdal van de Voorste Stroom tussen Tilburg en Oisterwijk- u van harte uit een bezoek te brengen!

         

Cultureel erfgoed, hoogstamfruitbomen

Stichting Duurzaamheidsvallei heeft het cultureel erfgoed ook als een thema in haar meer-jaren programma opgenomen en besteedt daar veel aandacht aan. Hoogstamfruitbomen zijn in dit thema een van de belangrijke speerpunten.

De fruitteelt is in ons land vermoedelijk geïntroduceerd in het begin van onze jaartelling door de Romeinen. Zij hadden fruit nodig om de manschappen van het leger gezond te houden. In de middeleeuwen waren het de kloosterlingen, bewoners van kastelen en landgoedeigenaren die fruit teelden in hun gaarde of hof. Pas in de 15e eeuw verschenen boomgaarden als een middel van zelfvoorziening rond de boerderijen. De boomgaarden bestonden toen uit verschillende fruitsoorten met een ondergrond van gras welke tevens als een weide voor het vee diende. Pas tussen 1920 en 1930 bereikte de hoogstam fruitteelt in ons land haar hoogtepunt. Vanaf 1960 daalde het aantal hoogstamfruitbomen sterk door het instellen van rooipremies door de Europese Unie, deze was ingesteld om plaats te maken voor moderne laagstam fruitbomen die vooral in rijen als een soort van hagen werden aangeplant en meer opbrengst hadden dan de hoogstambomen.

Gelukkig is er door de herwaardering van het landschap met kleine landschapselementen ook weer veel meer waardering en respect ontstaan voor de hoogstamfruitbomen.

Particulieren, vrijwilligersorganisaties als de Stichting Duurzaamheidsvallei, gemeentelijke en andere overheden zetten zich steeds meer in om het nog bestaande areaal aan hoogstamfruitbomen te behouden en waar mogelijk, al dan niet met subsidie, weer uit te breiden.

Landschappelijke waarde.

Hoogstamboomgaarden leveren een bijdrage aan de ruimtelijke afwisseling. Vaak zijn ze een verbindende schakel tussen de bebouwing en het open agrarische landschap. Tijdens de bloeiperiode in het voorjaar zijn ze een blikvanger in het landschap.

Ecologische waarden.

Hoogstamfruitbomen zijn een belangrijke schakel in het leefgebied van diverse planten en dieren als korstmossen, vogels en insecten. In bos arme gebieden zijn ze een gedeeltelijke compensatie voor het ontbreken van dat bos. Veel insecten soorten zijn specifiek aangewezen op hoogstamfruitboomgaarden. Zeker gezien de relatie met oude gebouwen/boerderijen vormen de fruitbomen een jachtgebied voor vogels en vleermuizen. Vooral als ze ook nog zijn omgeven door hagen en struweel zijn ze ecologisch van nog van meer waarde voor muizen, egels en konijnen en vogelsoorten als merels, kramsvogels, lijsters en uilensoorten.

Verzorging.

De ouderwetse fruitrassen behoeven geen of veel minder chemische bestrijding en hoeven ook minder gesnoeid te worden dan de moderne laagstambomen.

Genetische waarde.

Door te streven naar behoud van oude hoogstamfruitbomen met vaak streekeigen rassen tracht men vaak waardevol genetisch materiaal te bewaren. Ook het aanplanten van nieuwe zeldzame (oude) rassen draagt daar aan bij.

De waarde voor de imkerij.

Door de grote hoeveelheid bloesem in het voorjaar en het gegeven dat in de hoogstamfruitboomgaarden geen chemische bestrijding van ziekte en plagen hoeft plaats te vinden zijn deze boomgaarden een gewilde plek voor de imkers en zetten zij graag bijen uit op deze plaatsen.

Wat kan de Stichting Duurzaamheidsvallei in deze betekenen voor de eigenaren van de hoogstamfruitboomgaarden of voor hen die overwegen een boomgaard aan te leggen?

Wij vinden het van belang dat er meer aandacht komt voor deze hoogstamfruitboomgaarden. Daarom stellen wij onze expertise ter beschikking aan hen die voornemens zijn een fruitboomgaard te restaureren, te snoeien, uit te breiden of een nieuwe hoogstamfruitboomgaard aan te leggen. Onze kennis kan helpen succesvol te zijn in het streven om in het gebied waarin wij opereren het cultureel erfgoed van de hoogstamfruitbomen nog meer inhoud te geven.

Iedereen die meer wil weten over het onderhoud en de aanleg van een hoogstamfruitboomgaard kan een mailtje sturen naar info@duurzaamheidsvallei.nl

Nieuwe Van Gogh NP Wandelroute geopend in Tilburg
Ontdek de omgeving waar de jonge Vincent tekenlessen kreeg

Tilburg, 18 oktober 2022 – Vandaag is de nieuwste Van Gogh NP wandelroute geopend in Van Gogh Nationaal Park. Wandelaars treden in de voetsporen van Van Gogh met de nieuwe wandelroute in Tilburg en ontdekken de omgeving waar de jonge Vincent tekenlessen kreeg. De opening van de route vond plaats bij Huize Moerenburg, in het groene buitengebied aan de rand van Landschapspark Moerenburg-Koningshoeven. Dorien Verschuijten van VisitBrabant Routebureau opende samen met Frank van den Eijnden, Operationeel directeur Van Gogh Nationaal Park de route door symbolisch het routepaaltje in de grond te slaan. De route is de vierde route in een reeks van vijf wandelingen die VisitBrabant Routebureau ontwikkelt in opdracht van Van Gogh Nationaal Park.

Van Gogh in Tilburg
Van Gogh woonde zo’n 1.5 jaar in Tilburg. Hier krijgt hij in 1866 zijn eerste tekenlessen. Als Van Gogh op 13-jarige leeftijd in de stad aankomt, telt Tilburg ongeveer 18.500 inwoners. De spoorlijn Tilburg-Breda en het station zijn net drie jaar oud en in deze tijd was het Wilhelminakanaal nog niet gegraven. In de direct omgeving van Tilburg ligt net als toen het bekenlandschap van de Leij en de Voorste Stroom, met zijn kleine akkers en knotwilgen, karakteristiek voor het latere werk van Van Gogh. Met deze route wandel je de stad uit, zo het groen in.

“Ik kan soms zoo verlangen naar landschap te maken, net als naar een verre wandeling om eens op te frisschen en ik zie in de heele natuur, b.v. in boomen, expressie en als ’t ware een ziel. Een rij knotwilgen heeft iets van een processie weesmannen soms.” (uit een brief van Vincent aan broer Theo, Den Haag, december 1882).

Langs de route
De route voert bezoekers o.a. langs de Korvelse Waterloop en door een typisch 19de eeuws Brabants landschap met beken, akkers en vennen. Het pad slingert via het Schaapsven voorbij de oevers van het Galgeven langs de De Rendierhoeve, een voormalig neogotisch klooster uit 1903 waar meer dan honderd jaar geleden Franse Trappistinnen huisden. Ook Abdij Onze Lieve Vrouw van Koningshoeven ligt op de route; hier brouwen monniken nog steeds La Trappe. Vanaf Uitkijktoren De Nieuwe Herdgang zien wandelaars hoe in Landschapspark Moerenburg-Koningshoeven de natuur met de stad is vervlochten.

Wethouder Rik Grashoff van gemeente Tilburg, helaas wegens omstandigheden last-minute verhinderd om bij de opening aanwezig te zijn, noemt de wandelroutes een waardevolle aanvulling op het wandel- en fietsroute netwerk van de regio. “Het nodigt Tilburgers uit om dichtbij huis van de aanwezige natuur te genieten, ervan te leren en deze ook te waarborgen. We zijn in Tilburg constant bezig met natuurontwikkeling, versterken van flora en fauna, en stimuleren van duurzame energie. Deze thema’s komen terug en zijn voelbaar in de route die we vandaag hebben geopend”, aldus Grashoff.

De vrijwilligers van Stichting de Duurzaamheidsvallei werken hard aan het verduurzamen van het gebied tussen Moerenburg (Tilburg) en Durendael (Oisterwijk) langs de Voorste Stroom. Ze zorgen er voor natuurontwikkeling, het versterken van flora en fauna en het stimuleren van duurzame energie. Bovendien legt de Stichting wandelpaden aan. Via gidsen en de informatiepanelen die je aan de route tegenkomt, worden de verhalen over natuur en cultuur in dit gebied gedeeld.

Praktische informatie
De wandelroute is uitgezet over het wandelknooppuntensysteem in Brabant en is te herkennen aan de schildjes met opschrift ‘Van Gogh Nationaal Park’, aangebracht op de bekende knooppuntpaaltjes De routes zijn te downloaden via routesinbrabant.nl. Fysieke wandelkaarten zijn te bestellen via webshop.visitbrabant.com.

Ken jij de Benedictus al?

Benedictus is een natuurgebied, onderdeel van de Duurzaamheidsvallei, en ligt noord en zuid van de Voorste Stroom, tussen Baksevenweg en Sparrendreef. De vrijwilligers vertellen er meer over.

7 oktober 2022 in Stad + Groen het vervolg op onderstaande tekst van Henk Hoppenbrouwers, bestuurslid van De Duurzaamheidsvallei

12 juli 2022 in het Brabants Dagblad een ingezonden tekst van Henk Hoppenbrouwers, bestuurslid van De Duurzaamheidsvallei

2020 was ondanks COVID – 19 een boeiend en actief jaar. Een samenvatting is te vinden in het jaarverslag van de secretaris : jaarverslag 2020

Ook voor 2021 is de ambitie in beeld gebracht: klik hier voor het jaarplan 2021

In opdracht verzorgden wij de ontwikkeling en inrichting van het retentiebekken bij het sportpark Den Donk in Oisterwijk. De aanplanting werd verzorgd door ons vrijwilligersteam, aangevuld met vrijwilligers van de evenementenorganisatie INTENTS.

De Duurzaamheidsvallei begeleidde de keuze en plaatsing van vijf bomen in het stukje Heukelomseweg parallel aan de spoorlijn.

Actueel

Het laatste nieuws

               Casimir Milieuprijs 2023 naar Stichting Duurzaamheidsvallei

Op voordracht van Werkgroep Behoud Moerenburg mocht Stichting Duurzaamheidsvallei uit handen van Femke Dingemans, directeur van de Brabantse Milieufederatie, de Casimir Milieuprijs 2023 op donderdag 9 februari in ontvangst nemen.

De Duurzaamheidsvallei beslaat ruwweg het gebied tussen Huize Moerenburg in Tilburg en de vroegere locatie van Kasteel Durendael in Oisterwijk. Het is een uitgestrekt, groen beekdal dat steeds meer kans krijgt zich op natuurlijke wijze te ontwikkelen. Biodiversiteit staat hoog in het vaandel. In betrekkelijk korte tijd is op dit gebied al veel bereikt.

In het beekdal wordt gewoond, er bestaan agrarische bedrijven en er wordt volop gerecreëerd. Stichting Duurzaamheidsvallei is steeds op zoek naar een balans tussen de diverse belangen en weet te verbinden en te enthousiasmeren. De betrokkenheid met het prachtige landschappelijke gebied groeit hierdoor enorm. In de afgelopen periode werden resultaten geboekt als plaatsing van zonnepanelen op agrarische bedrijven, zetten van 20.000 boompjes, inzaaien van hier thuishorende planten, het graven van kikkerpoelen, het bouwen van een oeverzwaluwwand, plaatsen van bewegwijzering en het creëren van rustplekken voor de wandelaar.

Mocht u nog onbekend zijn met het gebied dan nodigt Stichting Duurzaamheidsvallei -die zich sterk maakt voor duurzame natuurontwikkeling in het beekdal van de Voorste Stroom tussen Tilburg en Oisterwijk- u van harte uit een bezoek te brengen!

         

Cultureel erfgoed, hoogstamfruitbomen

Stichting Duurzaamheidsvallei heeft het cultureel erfgoed ook als een thema in haar meer-jaren programma opgenomen en besteedt daar veel aandacht aan. Hoogstamfruitbomen zijn in dit thema een van de belangrijke speerpunten.

De fruitteelt is in ons land vermoedelijk geïntroduceerd in het begin van onze jaartelling door de Romeinen. Zij hadden fruit nodig om de manschappen van het leger gezond te houden. In de middeleeuwen waren het de kloosterlingen, bewoners van kastelen en landgoedeigenaren die fruit teelden in hun gaarde of hof. Pas in de 15e eeuw verschenen boomgaarden als een middel van zelfvoorziening rond de boerderijen. De boomgaarden bestonden toen uit verschillende fruitsoorten met een ondergrond van gras welke tevens als een weide voor het vee diende. Pas tussen 1920 en 1930 bereikte de hoogstam fruitteelt in ons land haar hoogtepunt. Vanaf 1960 daalde het aantal hoogstamfruitbomen sterk door het instellen van rooipremies door de Europese Unie, deze was ingesteld om plaats te maken voor moderne laagstam fruitbomen die vooral in rijen als een soort van hagen werden aangeplant en meer opbrengst hadden dan de hoogstambomen.

Gelukkig is er door de herwaardering van het landschap met kleine landschapselementen ook weer veel meer waardering en respect ontstaan voor de hoogstamfruitbomen.

Particulieren, vrijwilligersorganisaties als de Stichting Duurzaamheidsvallei, gemeentelijke en andere overheden zetten zich steeds meer in om het nog bestaande areaal aan hoogstamfruitbomen te behouden en waar mogelijk, al dan niet met subsidie, weer uit te breiden.

Landschappelijke waarde.

Hoogstamboomgaarden leveren een bijdrage aan de ruimtelijke afwisseling. Vaak zijn ze een verbindende schakel tussen de bebouwing en het open agrarische landschap. Tijdens de bloeiperiode in het voorjaar zijn ze een blikvanger in het landschap.

Ecologische waarden.

Hoogstamfruitbomen zijn een belangrijke schakel in het leefgebied van diverse planten en dieren als korstmossen, vogels en insecten. In bos arme gebieden zijn ze een gedeeltelijke compensatie voor het ontbreken van dat bos. Veel insecten soorten zijn specifiek aangewezen op hoogstamfruitboomgaarden. Zeker gezien de relatie met oude gebouwen/boerderijen vormen de fruitbomen een jachtgebied voor vogels en vleermuizen. Vooral als ze ook nog zijn omgeven door hagen en struweel zijn ze ecologisch van nog van meer waarde voor muizen, egels en konijnen en vogelsoorten als merels, kramsvogels, lijsters en uilensoorten.

Verzorging.

De ouderwetse fruitrassen behoeven geen of veel minder chemische bestrijding en hoeven ook minder gesnoeid te worden dan de moderne laagstambomen.

Genetische waarde.

Door te streven naar behoud van oude hoogstamfruitbomen met vaak streekeigen rassen tracht men vaak waardevol genetisch materiaal te bewaren. Ook het aanplanten van nieuwe zeldzame (oude) rassen draagt daar aan bij.

De waarde voor de imkerij.

Door de grote hoeveelheid bloesem in het voorjaar en het gegeven dat in de hoogstamfruitboomgaarden geen chemische bestrijding van ziekte en plagen hoeft plaats te vinden zijn deze boomgaarden een gewilde plek voor de imkers en zetten zij graag bijen uit op deze plaatsen.

Wat kan de Stichting Duurzaamheidsvallei in deze betekenen voor de eigenaren van de hoogstamfruitboomgaarden of voor hen die overwegen een boomgaard aan te leggen?

Wij vinden het van belang dat er meer aandacht komt voor deze hoogstamfruitboomgaarden. Daarom stellen wij onze expertise ter beschikking aan hen die voornemens zijn een fruitboomgaard te restaureren, te snoeien, uit te breiden of een nieuwe hoogstamfruitboomgaard aan te leggen. Onze kennis kan helpen succesvol te zijn in het streven om in het gebied waarin wij opereren het cultureel erfgoed van de hoogstamfruitbomen nog meer inhoud te geven.

Iedereen die meer wil weten over het onderhoud en de aanleg van een hoogstamfruitboomgaard kan een mailtje sturen naar info@duurzaamheidsvallei.nl

Nieuwe Van Gogh NP Wandelroute geopend in Tilburg
Ontdek de omgeving waar de jonge Vincent tekenlessen kreeg

Tilburg, 18 oktober 2022 – Vandaag is de nieuwste Van Gogh NP wandelroute geopend in Van Gogh Nationaal Park. Wandelaars treden in de voetsporen van Van Gogh met de nieuwe wandelroute in Tilburg en ontdekken de omgeving waar de jonge Vincent tekenlessen kreeg. De opening van de route vond plaats bij Huize Moerenburg, in het groene buitengebied aan de rand van Landschapspark Moerenburg-Koningshoeven. Dorien Verschuijten van VisitBrabant Routebureau opende samen met Frank van den Eijnden, Operationeel directeur Van Gogh Nationaal Park de route door symbolisch het routepaaltje in de grond te slaan. De route is de vierde route in een reeks van vijf wandelingen die VisitBrabant Routebureau ontwikkelt in opdracht van Van Gogh Nationaal Park.

Van Gogh in Tilburg
Van Gogh woonde zo’n 1.5 jaar in Tilburg. Hier krijgt hij in 1866 zijn eerste tekenlessen. Als Van Gogh op 13-jarige leeftijd in de stad aankomt, telt Tilburg ongeveer 18.500 inwoners. De spoorlijn Tilburg-Breda en het station zijn net drie jaar oud en in deze tijd was het Wilhelminakanaal nog niet gegraven. In de direct omgeving van Tilburg ligt net als toen het bekenlandschap van de Leij en de Voorste Stroom, met zijn kleine akkers en knotwilgen, karakteristiek voor het latere werk van Van Gogh. Met deze route wandel je de stad uit, zo het groen in.

“Ik kan soms zoo verlangen naar landschap te maken, net als naar een verre wandeling om eens op te frisschen en ik zie in de heele natuur, b.v. in boomen, expressie en als ’t ware een ziel. Een rij knotwilgen heeft iets van een processie weesmannen soms.” (uit een brief van Vincent aan broer Theo, Den Haag, december 1882).

Langs de route
De route voert bezoekers o.a. langs de Korvelse Waterloop en door een typisch 19de eeuws Brabants landschap met beken, akkers en vennen. Het pad slingert via het Schaapsven voorbij de oevers van het Galgeven langs de De Rendierhoeve, een voormalig neogotisch klooster uit 1903 waar meer dan honderd jaar geleden Franse Trappistinnen huisden. Ook Abdij Onze Lieve Vrouw van Koningshoeven ligt op de route; hier brouwen monniken nog steeds La Trappe. Vanaf Uitkijktoren De Nieuwe Herdgang zien wandelaars hoe in Landschapspark Moerenburg-Koningshoeven de natuur met de stad is vervlochten.

Wethouder Rik Grashoff van gemeente Tilburg, helaas wegens omstandigheden last-minute verhinderd om bij de opening aanwezig te zijn, noemt de wandelroutes een waardevolle aanvulling op het wandel- en fietsroute netwerk van de regio. “Het nodigt Tilburgers uit om dichtbij huis van de aanwezige natuur te genieten, ervan te leren en deze ook te waarborgen. We zijn in Tilburg constant bezig met natuurontwikkeling, versterken van flora en fauna, en stimuleren van duurzame energie. Deze thema’s komen terug en zijn voelbaar in de route die we vandaag hebben geopend”, aldus Grashoff.

De vrijwilligers van Stichting de Duurzaamheidsvallei werken hard aan het verduurzamen van het gebied tussen Moerenburg (Tilburg) en Durendael (Oisterwijk) langs de Voorste Stroom. Ze zorgen er voor natuurontwikkeling, het versterken van flora en fauna en het stimuleren van duurzame energie. Bovendien legt de Stichting wandelpaden aan. Via gidsen en de informatiepanelen die je aan de route tegenkomt, worden de verhalen over natuur en cultuur in dit gebied gedeeld.

Praktische informatie
De wandelroute is uitgezet over het wandelknooppuntensysteem in Brabant en is te herkennen aan de schildjes met opschrift ‘Van Gogh Nationaal Park’, aangebracht op de bekende knooppuntpaaltjes De routes zijn te downloaden via routesinbrabant.nl. Fysieke wandelkaarten zijn te bestellen via webshop.visitbrabant.com.

Ken jij de Benedictus al?

Benedictus is een natuurgebied, onderdeel van de Duurzaamheidsvallei, en ligt noord en zuid van de Voorste Stroom, tussen Baksevenweg en Sparrendreef. De vrijwilligers vertellen er meer over.

7 oktober 2022 in Stad + Groen het vervolg op onderstaande tekst van Henk Hoppenbrouwers, bestuurslid van De Duurzaamheidsvallei

12 juli 2022 in het Brabants Dagblad een ingezonden tekst van Henk Hoppenbrouwers, bestuurslid van De Duurzaamheidsvallei

2020 was ondanks COVID – 19 een boeiend en actief jaar. Een samenvatting is te vinden in het jaarverslag van de secretaris : jaarverslag 2020

Ook voor 2021 is de ambitie in beeld gebracht: klik hier voor het jaarplan 2021

In opdracht verzorgden wij de ontwikkeling en inrichting van het retentiebekken bij het sportpark Den Donk in Oisterwijk. De aanplanting werd verzorgd door ons vrijwilligersteam, aangevuld met vrijwilligers van de evenementenorganisatie INTENTS.

De Duurzaamheidsvallei begeleidde de keuze en plaatsing van vijf bomen in het stukje Heukelomseweg parallel aan de spoorlijn.

Nieuwsbrieven

Onderwerpen:

– Onderhoud parkeerterrein aan de Hoevenseweg
– Start ecologische inventarisatie
– Landschapsacties 14 februari en 7 maart
– Retentiebekken aan de Sportlaan in Oisterwijk
– Projecten uit het jaarplan 2020
– Eikenprocessierups weer actief
– Samenwerken doe je niet alleen

OPEN DE NIEUWSBRIEF

Onderwerpen:

– Het eerste lustrum
– Benedictus
– Veranderingen worden in beeld gebracht
– Vandalisme
– En meer…

OPEN DE NIEUWSBRIEF

Onderwerpen:

– De website
– Compensatieplan groen
– Knotten en lokaal composteren
– De paden op, de lanen in…….

OPEN DE NIEUWSBRIEF

Duurzaamheidsvallei - nieuwsbrief 2018 03

Onderwerpen:

– Bestrijden Japanse duizendknoop
– Excursie voor vrijwilligers
– Zon op de daken
– Natuurontwikkeling Benedictus

OPEN DE NIEUWSBRIEF

Duurzaamheidsvallei - Kasteel Durendaal

Onderwerpen:

– Klankbordgroep
– Wandelroute Duurzaamheidsvallei
– Duurzame energie
– Kasteel Durendaal
– Groene handdruk
– Donateurs
– Het GOB (Groen Ontwikkelingsfonds Brabant)
– RABO Clubkas Campagne

OPEN DE NIEUWSBRIEF

Duurzaamheidsvallei - nieuwsbrief 2018 01

Onderwerpen:

– Onderhoud landschapselementen
– Home stroom
– Groene handdruk
– Werkgroep Moerenburg
– Duurzame energie, haalbaar en betaalbaar
– Natuurwerkdag 4 november 2017
– Groen en rood
– Onderhoud wandelroutes
– Kasteel Durendaal
– Cultureel erfgoed
– Klankbordgroep

OPEN DE NIEUWSBRIEF

Weten wat Duurzaamheidsvallei voor u kan betekenen?

Duurzaamheidsvallei deelt haar expertise op het gebied van natuurontwikkeling, energietransitie en recreatie graag met u. Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken.

STUUR EEN BERICHT
Ga naar de bovenkant