Ieder kind een boom!’

Is het thema van de Landelijke Boomfeestdag. Dit jaar voor de 53e keer een Boomfeestdag. Traditioneel altijd de derde woensdag van maart. Dit jaar echter voor de eerste keer de 2e woensdag van maart. Waarom? Heel simpel: heel vaak viel de Boomfeestdag samen met de verkiezingen.

Zo’n 115.000 kinderen doen jaarlijks mee.

De intentieverklaring Ieder kind een boom is inmiddels door 50 gemeenten ondertekend. Ook de gemeente Oisterwijk hoort bij deze 50 gemeenten.

Waarom is het belangrijk dat een kind in zijn schooltijd (voorkeur groep 6) een boom plant? Het is vaak de eerste natuurervaring en zoiets vergeet je niet makkelijk! Het enthousiasme wordt veelal overgebracht op ouders, opa en oma.

Voor ons – van de Duurzaamheidsvallei – is het eigenlijk het hele jaar door Boomfeestdag. Waar en wanneer nodig staan we klaar met de schop om te planten. Traditioneel elk jaar op de eerste zaterdag van november hebben we de Natuurwerkdag. Planten of onderhoud kortom deze dag ligt vast in de agenda. Maar daarnaast hebben we momenten in het jaar dat we met een team vrijwilligers er op uit trekken om te planten in het kader van groencompensatie of te planten vanwege natuurontwikkeling.

Wij zien de noodzaak van de bomen en geven daarom voorlichting over nut en noodzaak van bomen en bomenonderhoud. Nog niet zo lang geleden hebben wij de brochure uitgegeven ‘Onderhoud van landschapselementen’.

Contactpersoon voor meer informatie

Carel Brands
secretaris
06 – 10 04 18 01