Op vrijdagmiddag 12 november vond de boekpresentatie plaats van de uitgave ‘De Voorste Stroom’. Het fraaie beekdal, dat ruwweg loopt van Kasteel Durendael in westelijk Oisterwijk tot Huize Moerenburg in oostelijk Tilburg, is op een boeiende manier in beeld gebracht met voor eenieder toegankelijke tekst verrijkt met vele illustraties en foto’s. Het lijvige boek werd goed onthaald!

Het boek is verkrijgbaar bij de lokale boekhandel en bij de uitgever: https://www.picturespublishers.nl/product/de-voorste-stroom/

Duidelijk is de boodschap: laten we het tij keren om de natuur weer een kans te geven. Het boek omvat ongeveer 280 pagina’s die rijk ge├»llustreerd de lezer meenemen door de eeuwen heen door een schitterend gebied, dat waard is gekoesterd te worden.