Een van de taken van de Duurzaamheidsvallei is de zorg voor het cultureel erfgoed in ons gebied. Hoog op de lijst stond de herinnering aan kasteel Durendaal. Een verdwenen jachtslot waar geen tekeningen of schilderijen van bewaard zijn. Na zeer intensieve historische verkenningen heeft architectenbureau MTD een ontwerp gemaakt op en nabij de authentieke locatie. Het ontwerp is inmiddels besproken met omwonenden, bedrijven in de directe omgeving, de gemeente, het waterschap de Dommel en de monumentencommissie. Voor de realisering wordt intensief samengewerkt met de Heemkundekring.

Educatie

De start is geweest een studieopdracht voor leerlingen van een school in Tilburg. Zij maakten op basis van brononderzoek een 10 tal maquettes. Zij hebben hiermee de basis gelegd voor de huidige plannen.

Planning realisatie

We hebben inmiddels enkele jaren overleg met de lokale overheid er op zitten. Nu – net na de verkiezingen 2020 – heeft de voormalig portefeuillehouder toegezegd het dossier over te dragen aan zijn opvolger. Met spanning houden we de hoop dat we in 2021 het plan kunnen realiseren.

Contactpersoon voor meer informatie

Carel Brands
secretaris
06 – 10 04 18 01