Bij het ontgraven van de poelen in de Benedictus is goede licht leemhoudende grond vrijgekomen die geschikt bleek voor het maken van een oeverzwaluwwand. Een wens die al langer bij de leden van de Duurzaamheidsvallei leefde. We hebben nu aan de zuidkant van de Baksevenweg een dergelijke wand gemaakt van ca. 25 m lang, 4 m breed en 3 m hoog. Deze wand ligt ook vlak bij de Voorste Stroom, een mooi jachtgebied voor de oeverzwaluwen naar insecten. Of het lukt en ze gebruik gaan maken van deze wand moeten we afwachten, momenteel zijn deze ijverige beestjes alweer in hun overwinteringsgebied, ca. 12000 km van hier. Volgend jaar mei weten we meer.